#شفافیت_مجلس_انقلابی !!

کد خبر: 439-991118 گروه: یادداشت
شنبه, 18 بهم 1399 20:39
#شفافیت_مجلس_انقلابی !!

پیش بینی میشد مجلس به قانون شفافیت رای موافق ندهد . کشوری که بسیاری از اموراتش شفاف نیست مگر میشود مجلسیانش شفاف باشند . #شفاف بودن در این مملکت #هزینه دارد ، نماینده ای که برای فلان طرح رای مثبت یا منفی بدهد و بعد زیر #فشار افکار عمومی حوزه انتخابیه اش قرار گیرد یا شورای #نگهبان  به استناد فلان رای طرف را  رد صلاحیت کند یا بخاطر فلان رای و فلان اظهار نظر در دوره بعد مورد #اقبال رای دهندگان قرار نگیرد  مگر میشود به طرح شفافیت رای مثبت دهد و تیشه به ریشه خودش زند  ؟!!

کشوری که #قانون برای زیردستان و ضعفا باشد  ، کشوری که حقوق و دستمزد کارگر و کارمندش را خواجه حافظ و کل دنیا مطلع باشند  اما کسی از حقوق های نجومی مدیران و مسئولینش خبر ندارد چه به شفافیت ؟!!
وقتی مجلسی که باید همه اموراتش شفاف و رای دهندگانش باید بدانند نمایندگانی که به آنها رای داده اند چه میکنند از شفافیت #جاخالی میدهد چه انتظاری از بقیه #قوا میتوان داشت !!
موضوع شفافیت در مجلس قبل طرح شد و برخی به آنان ایراد گرفتند که این مجلس خواهان شفافیت نیست اما حالا که  این طرح در مجلس انقلابی رد شده  ،   منتقدین مجلس قبلی چه توجیهی خواهند تراشید ؟!!
جان کلام اینکه ؛ شفاف سازی قانون میخواهد ، وقتی بسیاری از نهاد و سازمان و افرادی در این کشور پاسخگو نباشند و قانونی برای شفافیت اعمال و عملکرد آنان وجود نداشته باشد  نباید انتظار داشته باشیم این کشور به این زودی ها سر و سامان یابد .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو