گروه : یادداشت
حوزه : -
کد خبر : 431-991111
تاریخ : 11 بهمن 1399, 19:20
"چند نکته"

فارغ از دیدگاه های متفاوت در بحث چگونگی برخورد با مافیای آب و یا چگونگی برخورد با معضل اجرای پروژه های انتقال آب از استان چند نکته ضروری قابل ذکر است :

هنوز یک انسجام سراسری در برخورد با مافیای آب، در استان وجود ندارد ! انسجام و استحکام در یک حرکت هماهنگ و قابلیت رسیدن به موفّقیّتِ حتّی نسبی، هماهنگی کامل مسئولین اجرایی، نمایندگان و مردم را میطلبد !
نمیشود یک طناب از چند طرف کشیده شود و انتظار داشته باشید طناب در یک نقطه نبُرد !
بعضاً صورت جلسات منتشره از نتیجه ی جلسات استانداران سابق با مسئولین مربوطه و حتی استانداران استان های محل دعوا، حاکی از به هم ریختگی و عدم انسجام در یک حرکت و بعضاً تصمیماتی بوده که استان را با بن بست مواجه نموده است. نمونه های آن چندان دور از دسترس نیست!
در استان اصفهان، که مجمع نمایندگان آن دستکم پنج برابر مجمع نمایندگان استان چهارمحال عضو دارد و تعداد نمایندگان شهر اصفهان از تعداد نمایندگان کل استان چهارمحال و بختیاری، بیشتر است، یک انسجام مثال زدنی در رابطه با پروژه های انتقال آب وجود دارد!
مردم و مجمع نمایندگان و مسئولین اجرایی در حرف و عمل، منسجم عمل میکنند و لابی سنگین رسانه ای این حرکت را انسجام بیشتر می بخشد و هیچکس نگفته صداوسیمای استان اصفهان برخلاف منافع ملی حرکت میکند!
در استان چهارمحال و بختیاری این انسجام وجود ندارد ! بعضاً کسانی که در هنگام‌ مسئولیت قدمی در حل این معضل، که مرور زمان نیز در حال شامل شدن آن میشود، برنداشته اند، در موضع اپوزیسیون قرار میگیرند و طلبکارانه سخن میرانند !
رسانه هم کار خود را میکند! دیده اید یک بحث کارشناسی با حضور مشاورانی که در این حوضه کار کرده اند، تشکیل و نقاط قوّت و ضعف و حتّی نتایج ویرانگر پروژه های غیرقانونی انتقال آب مورد محاقه و بحث و بررسی قرار گیرد!؟ بالاخره تعداد پروژه های انتقال آب از استان چه تعداد است؟ و قرار است این داستان تا کجا ادامه پیدا کند!؟
اگر بعد از اجرای یک طرح، مجوز زیست محیطی آن سالها بعد با هزاران پیگیری صادر شود، این از آن مواردی است که باید وااسفاها گفت و آن را یک فاجعه ی تمام عیار نامید! نمیشود سرنا را از سر گشادش نواخت! کار بجایی میرسد که درحالیکه آب اکثر کارخانجات صنعتی بزرگ فولاد استان اصفهان از چهارمحال و بختیاری تأمین میشود و فلان مدیرعامل معروف فلان شرکت فولاد در تأمین اعتبار اجرای یک پروژه چک میکشد، در چهارمحال و بختیاری در مورد اتمام یک پروژه فولاد دعوا راه می افتد و بسوی خودمان گلوله شلیک میکنیم ! الان فقط راضی شدیم‌ پروژه ی انتقال آب بن بروجن به انجام برسد و بدنبال التماس برای توافق اجرای آبگیر آن هستیم که چند بار نیز تخریب شده است و کلاهمان را نیز چند متر به بالا می اندازیم که توانستیم التماس کنیم شاید آبگیر پروژه ای را بسازیم که قرار است آب آشامیدنی چندین شهرستان را تامین کند !
دعوا میکنیم  بر سر مدیران کل آب منطقه ای که مدیری را تعیین کنیم که منافع استان چهارمحال و بختیاری را تأمین کند، نه سر از جلسات پنهان استان همجوار درآورد! یا بدنبال تأمین منافع آنها باشد! و وقتی معاون فلان وزیر هم به چهارمحال و بختیاری می آید همچنان توپ را در میدان خود به اصطلاح مدیران چهارمحال و بختیاری می اندازد که خودتان بروید با استاندار استان همجوار توافق کنید !
مشکل فراتر از این حرفهاست !
گاهی فراخوان میدهیم برای تجمع در مقابل استانداری و آب منطقه ای و یا پلیسراه تا رخ و بعد نهایتاً از کسی که هزینه ی پوسترها و بنرها را داده تشکر میکنیم !
اینها مسکن هم‌ نیست! با کفن پوشیدن یکی دو نفر هم مشکل حل نمیشود! نمیشود کارد به استخوان که رسید یاد مردم بیفتیم ! کسی از نمایندگان ادوار گذشته استان سراغی دارد که الان کجایند و دغدغه ی آنها بعد از نمایندگی چیست و معضل آب استان کجای ذهن آنها را به خود مشغول کرده است!؟
گاهی هم به فلان نماینده ی حاضر مجلس می تازیم که چرا از طرح فولاد فلان شهر حرف میزنی !؟ هنوز منطقه ای حرف میزنیم ! هنوز پندارهای قومیتی غالب است ! هر چند در نیت خیر  بعضی دوستان تردیدی نیست...
شرط اول انسجام است ! بین همه ! از نمایندگان تا مسئولین اجرایی تا فعالان رسانه ای تا صداوسیمای مرکز استان برای راه اندازی بحث کارشناسی و بیطرفانه و یک حرکت منسجم و قانونی ...
گاهی نگاهی بیندازیم  به جلسات مجامع نمایندگان استان همجوار ببینیم با حضور چه کسانی برگزار میشود و چه تصمیماتی در آن ها گرفته میشود!
و البته لازم است بعد از ۸ ماه و سه روز از شروع به کار مجلس یازدهم، نمایندگان محترم با همراهی استاندار محترم گزارش جامعی از این مهمترین معضل استان از طریق رسانه ی ملی به سمع مردم برسانند، تا بدانیم دوستان در کجا قرار دارند...

انتهای پیام/

دیده بان زاگرس