الزامات آموزش شهروندی

کد خبر: 1438-20827 گروه: یادداشت
1402/08/27 21:13

اکبر ایازی

 

تمدن جدید قرن بیست و یکم توانسته تمام ساختار زندگی انسان را از نظر رفاه مادی تحت تاثیر قرار دهد، اما ضرورت ایجاد یک دیدگاه اخلاقی و فرهنگی همه جانبه در آموزش‌های رسمی و غیررسمی شهروندان در تمام سطوح که منجر به توسعه همه جانبه جامعه می‌شود برای زندگی شهروندان یک جامعه لازم است.

برای اینکه آموزش‌های شهروندی با تمام ابعاد آن به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر در اذهان شهروندان از همان دوران کودکی تا بزرگسالی نهادینه گردد باید همواره منابعی که پایه های قدرتمند ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و.. را در بین شهروندان تقویت می‌کند ،مورد توجه برنامه ریزان و متخصصان اجرایی مدیریت شهری جامعه قرار گیرد.

 باید آموزه های متنوع شهروندی را برای تمام سطوح شهروندی « اجتماعی، روانی، اقتصادی، سیاسی، دینی و...» متناسب با نیازهای روز با رویکردها و برنامه ریزی‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اجرا کرد.

باید ضرورت بازآموزی تعالیم فرهنگی، اجتماعی، روانی، حقوقی و سیاسی شهروندی در حوزه دانش‌های علوم انسانی از طریق برنامه‌ریزی‌های علمی و تخصصی در طی سال به صورت مستمر در قالب هم اندیشی‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و عملی، انتشارات و برنامه های آگاه سازی ایجاد کرد.

امروز تلاش در جهت هدایت پژوهش‌های خردنگر در سطوح محلی- منطقه ای و حتی  در سطح ملی برای شناخت سازوکارهای تربیتی، پرورشی، اجتماعی، و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی در عرصه های فرهنگی و روانی و آموزش های نهادینه شده شهروندی امری ضروری برای جامعه است که باید در آموزه های شهروندی برای هر سطحی از شهروندان به نیازسنجی هویتی شهروندان توجه شود.

در آموزش‌های شهروندی باید بر ابعاد مختلف آموزه های شهروندی به موازات هم در جهت تکامل بخشیدن به زندگی اجتماعی شهروندان تاکید شود.  باید در برنامه ریزی‌های درسی و غیر درسی که از سوی نهادها و کانون‌های آموزشی در حوزه شهروندی شکل می‌گیرد، به مولفه های درونی و بیرونی فرهنگ و اخلاق شهروندی توجه گردد، تا از این طریق پایه های فرهنگ شهروندی تقویت گردد.

 با توجه به اینکه جامعه کنونی ما از تنوع فرهنگی و قومی در زندگی اجتماعی و فرهنگی برخوردار است، باید آموزش‌های شهروندی را یک سازه فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت که متناسب با رویکردهای ارزشی، بومی و محلی آن خرده فرهنگ شهروندی باشد.

با توجه به تحولاتی که جامعه با آن روبرو است باید آموزه‌های شهروندی را پدیده ای اقتصادی و پویا و دگرگون متناسب با شرایط جهانی دانست و دائماً به بازتولید فرهنگی و اجتماعی این مولفه توجه و اهتمام خاص داشت.

باید در برنامه ریزی های آموزش شهروندی ابعاد حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی شهروندان برای رسیدن به یک تعریف جامع و کامل از شهروندی مدنظر قرار گیرد.

در آموزش شهروندی از سوی نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی سرفصل های فرهنگ شهروندی چون مساوات طلبی، جمع گرایی، مسئولیت پذیری مدنی، مددیاری، حمایت اجتماعی، مشارکت همه جانبه و.. مورد حمایت و تعلیم از سوی مدیریت شهری با همکاری سایر دستگاه ها قرار گیرد.

در حال حاضر آموزش‌های شهروندی در جامعه در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی امری ضروری است که تمام دستگاه‌های رسمی و غیررسمی جامعه باید در اهتمام ویژه به این آموزش‌ها، سرمایه گذاری های خاصی بنمایند.

با توجه به اینکه آموزش شهروندی پدیده ای پویاست پس لازم است در جهت تحقق شهروندان فعال در تمام زمینه‌های اخلاق و فرهنگ شهروندی، تمام دستگاه‌های اجرایی بر پایه آرمان‌های ایدئولوژی اسلامی، ایرانی فعالیت و سرمایه گذاری کنند.

کلام آخر اینکه آموزش های شهروندی باید در راستای خلاقیت‌ها، ابتکارها و خودشکوفایی‌های شهروندان و رفع نیازهای پایدار و همه جانبه شهروندی صورت گیرد.

 


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو