سال نو را با درک بهتر دیگران شروع کنیم

کد خبر: 154-970116 گروه: یادداشت
پنجشنبه, 16 فرو 1397 19:05

دگرگون شدن زمین همیشه با آمدن نوروز تجلی میابد ، اساسا نوروز در وجود خود با تغییر و تحول همراه است و می توان گفت زمین  با نوروز متحول میشود . اگر ما آدمیان در افکار و اندیشه هایمان تغییر و تحول را تجربه نکنیم سایر تغییرات محیطی نیز  خوشبختی را هم برایمان نخواهد آورد . شاید  میتوان گفت  هدف دیگر ملت ها از  ایجاد هر مناسبتی در تقویم سالیانه و برگزاری جشن هایشان تغییر و تحول مورد نظرشان بوده است .

اکنون که سال ، جدید شده است و اولین شماره دیده بان در چهارمین سال انتشارش دست شماست امیدواریم تقویم امسالمان را خودمان بنویسیم ، امیدواریم صفحات تقویم مان را قشنگ و بدون هر خط خوردگی بنویسیم ، امیدواریم سال جدید را با زیباییها و خوبیها به پایان برسانیم . در سال جدید باید بقدری از خوبیها بگوئیم تا جایی برای بدیها نباشد ، امیدواریم در این سال تفکرمان ، نوشته هایمان و سخنانمان تمامی یادگیری و درس آموز باشند . بیاییم در آموختن هایمان درس زندگی را هم بیاموزیم ، خوبیهای اطرافمان را خوب ببینیم و با انتشارش خوبی ، شادابی و امیدواری را هم گسترش دهیم . جان کلام اینکه بیاییم در سال نو دیگران را بهتر ببینیم و درک کنیم تا دیگران هم ما را بهتر بفهمند و درک کنند . پس سال جدید را با نوسازی و تغییر در رفتار خودمان شروع کنیم و گرامی بداریم .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو