تغییر

تغییر .

کد خبر: 348-990826 گروه: یادداشت
دوشنبه, 26 آبا 1399 21:37

مرکز افکار سنجی ایسپا در گزارشی گفته است از هر ۱۰ ایرانی ۶ نفر معتقدند که وضعیتشان نسبت به ۵ سال قبل بدتر شده است ، عجب کشفی !!به اعتقاد من روزنامه نگار مردم عادی و عوام خیلی زودتر به این نتیجه و کشف ایسپا رسیده بودند  !!  روزگاری وضعیت کشور و مردم را با کشورهای دیگری مانند ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور مقایسه میکردند که ایران را ژاپن و.. خواهیم کرد اما حالا باید خودمان را با خودمان مقایسه کنیم که کجا بودیم و حالا کجا هستیم !!
اگر به مزدور غرب و بیگانه پرست محکوم نشوم میخواهم بگویم هر دولتی با هر شعار و تفکری در سال ۱۴۰۰ بر سر کار بیایید آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود و وضع مردم بهتر از این  نخواهد شد ، خودمان را فریب ندهیم و گول شعار سیاسیون را نخوریم .معتقدم مادامی که قانون برای همه یکسان نباشد ، گردش نخبگان صورت نگیرد ، اعتماد از دست رفته مردم به دولتها باز نگردد ، از شعارها کم نشود و به عمل ها افروده نشود ، دولت در دولت نباشد و موازی کاری ها برچیده نشود ، آزادی های مدنی و حق اعتراض مسالمت آمیز داده نشود ،  صاحبنظران فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به خودی و غیر خودی تقسیم نشوند ، حرف و نظر تعدادی خاص به عموم مردم تحمیل نشود  ، برخی از مقام و مسئول و نهادها خود را پاسخگو ندانند ، تا وقتی شعارهای  مرگ بر.... جایش را به زندگی و زنده باد ندهد و...‌‌.
هیچ رییس جمهوری  و دولتش ، هیچ رییس مجلسی  و نمایندگانش و.. نخواهند توانست تحول ،  توسعه ،  پیشرفت های اقتصادی ، اجتماعی و.. در این مملکت ایجاد کنند .
این خط و این نشان !!!


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو