"کنکاشی پیرامون یک واگذاری"

کد خبر: 380-990925 گروه: یادداشت
سه شنبه, 25 آذر 1399 22:20

شنیده شده است قطعه زمینی به مساحت #یکصد هزار متر مربع در جنب خانه ی معلم ابتدای جاده ی دانشگاه آزاد به فردی واگذار شده است !

شنیده ها حکایت دارد زمین به کارشناسی میرود پس از کش و قوس های فراوان در کارشناسی پنج نفره قیمت از بیست هزار تومان شروع و نهایتا بر روی هشتاد و پنج هزار تومان بسته میشود در یک هیات فرعی با مبنای قانونی نامشخص و تنها با هدف تجمیع امضاها و تقسیم تخلف و با  فشار بر روی این کارشناسان و به شرط پرداخت نقدی ثمن قیمت توسط خریدار  تایید میشود !
در هیات نمایندگی اداره ی کل راه و شهرسازی بر آن صحه گذاشته میشود !
 ظاهرا استعلامی از سازمان ملی مسکن کشور برای واگذاری صورت میپذیرد که سازمان مساحت را با درخواست خواهان منطبق ندانسته و خواستار بررسی توسط معاونت شهرسازی اداره کل میگردد و  بدلایل نامعلوم مکاتبه ی سازمان ملی مسکوت مانده و زمین بدون درج در روزنامه و اگهی مزایده به خواهان واگذار میگردد !
شنیده شده یکی از #اعضای_فعلی_شورای_شهر در تهیه ی طرح و طرح  درخواست تغییر کاربری در کمیسیون ماده ی پنج خریدار را همراهی نموده و #سی_هزار_متر مربع از فضای سبز  بر خیابان به تجاری تغییر کاربری پیدا میکند !
این در حالی است که مبنای قیمت کارشناسی اولیه  همان کاربری اولیه یعنی فضای سبز این رینگ بر خیابان بوده است و با این تغییر کاربری بهای زمین به یکباره سر به آسمان میگذارد!
اینکه طرح تغییر کاربری در کمیسیون ماده ی پنج  چرا قبل از واگذاری طرح در کمیسیون انجام نشده و این ارزش افزوده ی چند ده  میلیاردی  به جیب بیت المال نرفته جای سئوال جدی دارد !
شنیده شده است واگذاری بصورت اجاره به شرط تملیک بوده و تاپنج سال واگذاری قطعی صورت نمیپذیرد و  شرط اعطای قطعی زمین مورد بحث  به خریدار ، اخذ پروانه توسط خریدار  تا سه ماه بعد از واگذاری بوده است که این امر محقق نشده است و همین مورد بازگرداندن این زمین با ارزش به بیت المال را ممکن میسازد !
شنیده ها حکایت از ورود #سازمان_بازرسی استان به این واگذاری عجیب و خلاف قانون و قرار وثیقه برای تعدادی از کارشناسان و هیات نمایندگی  و #مدیر_کل_سابق این اداره ی کل را دارد
و  اما چند سئول پیش میاید :
دلیل وقوع چنین اتفاقاتی با این حجم از تخلف چیست ؟؟
آیا یکنفر بدون داشتن هیچگونه رانتی امکان اخذ چنین واگذاریهایی را دارد !؟
 عوامل اصلی و پشت پرده ی فشار برای  چنین واگذاریهایی چه کسانی هستند ؟؟
 آیا با برخورد با چند نفر عوامل پایین دستی که غالبا تحت فشار چنین صورت جلساتی را امضا میکنند عوامل اصلی پشت پرده را از چنگال قانون نمیگریزاند ؟
هر چند گریزی از  برخورد قانونمند با این عوامل دست چندم نیز نیست اما این بیچارگان  کارمندانی هستند که غالبا با فشار مجبور به همراهی شده اند!
باید ریشه ی #فساد و #رانت و سفارش احتمالی را خشکانید !
باید زمینه ی تکرار چنین فجایعی را از بین برد و این واگذاریها ابطال و به بیت المال بازگردانیده شود !
هر چند شوربختانه شنیده ها حکایت از امکان تکرار چنین فجایعی کماکان وجود دارد !


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو