#فائزه و دوباره جنجال !!

کد خبر: 411-991022 گروه: یادداشت
دوشنبه, 22 دی 1399 22:40

انتشار مصاحبه فائزه هاشمی در مورد ترامپ #واکنش های جالبی در پی داشت. کاری ندارم فائزه کی هست و پدرش کی بود و چکار کرد و نکرد .

اما #واقعیت را نمیتوان کتمان کرد که برخی در کشور ، انتخابات امریکا را دنبال میکردند ببینند ترامپ رای میآورد و با فشار از بیرون موجب سرنگونی حکومت فراهم  شود .
 حالا فائزه صریح و شفاف سخن برخی ها را رسما در گفتگو با انصاف نیوز گفته بهانه ای شده که انواع و اقسام کلمات و  #ادبیات_جنسی #توهین آمیز نثارش کنند . جالب اینکه استفاده از الفاظ توهین آمیز توسط کسانی استفاده میشود که منصب و جایگاه #حکومتی و #دولتی دارند .
معتقدم هر کس در پاسخ منطقی دادن به شبهات ، سوالات ،  ابراز عقیده دیگران و..  اقدام به فحاشی و توهین و تهمت جنسی کند ، نزد افکار عمومی جایگاه خود و #منتصبینش #تنزل خواهد کرد نه کسی که به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداخته است .
جالب تر  اینکه بعضا  توهین و تهمت های جنسی توسط کسانی در این کشور صورت گرفته و  میگیرد که انواع مصونیت دارند و حمایت میشوند  !!
بهتر نیست بجای توهین ،  فحاشی ، تهمت های جنسی ، ترور شخصیت و شعار دادن علیه  منتقدین و ترساندن آنها  ، منطقی و کارشناسی جوابشان را داد ؟!!
#ادبیات_جنسی
#منتقدین
#توهین_تهمت
#ترساندن_منتقد
#پاسخ_منطقی


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو