به بهانه فروش تابلو نقاشی 12 میلیاردی

کد خبر: 417-991029 گروه: یادداشت
دوشنبه, 29 دی 1399 18:33
به بهانه فروش تابلو نقاشی 12 میلیاردی

هفته گذشته تابلویی در تهران با مبلغ ۱۲ میلیارد تومان فروخته شد .به اسم تابلو که خاطرات امید بود و نقاشش که آیدین  آغداشلو هست کاری ندارم ، نه نقاش هستم و نه  هنرمند که از قیمت و اثر نقاشی شده حرفی بزنم اما بعنوان یک  روزنامه_نگار  سوال میکنم ؛ آیا قیمت این تابلو  چهره جامعه امروز ما را که پر از ضد و نقیض است نشان نمیدهد؟

با چه منطقی میتوان باور کرد برخی در این کشور تابلوی ۱۲ میلیارد تومانی میخرند و با میخی بر دیوار خانه شان  نصب میکنند در صورتی که کسانی حتی قادر نیستند یک میخ بخرند  !!آیا قیمت چنین تابلویی  نیشخند به  ریش این مردم نیست ؟ فاصله طبقاتی بوجود آمده در این کشور حاصل کدام تصمیم و #شعار بود که برخی از شکم سیر بمیرند برخی از گرسنگی و نداری ؟

نمیشود تابلویی کشید که  فقر و  فلاکت و #فساد جامعه را در آن به نمایش گذاشت ؟ نمیشود تابلویی کشید که کودکی  تا  کمر در  سطل زباله دنبال نان میگردد یا نخبه ای در حال  مهاجرت از کشور است ؟  واقعا نمیشود تابلویی کشید از  کولبران که برای یک لقمه نان در کوهستان ها جان میدهند یا  فرزندان برج ساز دکتر  ولایتی در کشورهای همسایه  ؟!!

یا نمیشود تابلویی کشید از  شکاف_طبقاتی بوجود آمده در این کشور ؟ یا تابلویی که  تن فروشان گوشه اش باشد و  کلیه و  کبد فروش گوشه دیگرش . یا تابلویی کشید که رانت و دزدی و  اختلاس و آقازادگی در یک گوشه آن باشد ؟ نمیشود تابلویی کشید که  ریا و  ربا در آن باشد ؟ تابلویی که بیکاری و  خودکشی جوانان در آن  باشد چی؟ شاید اشتباه گفته باشم میشود چنین تابلوهایی کشید اما خریدار ندارد یا خریدار دارد اما  قیمت ندارد ؟ یا شاید باید تابلویی کشید به وسعت ایران که آن هم در قاب یک متری نخواهد گنجید !!

براستی چه تابلویی میتوان کشید ؟!!

هیس_روزنامه_نگار_خوب_انتقاد_نمیکند


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو