سرمایه انسانی

کد خبر: 698-01021 گروه: یادداشت
سه شنبه, 21 دی 130 21:41
سرمایه انسانی

شواهد و قرائن نشان می‌دهد ریاست محترم #جمهوری اسفندماه به استان سفر خواهند کرد  و اگر تغییرات مدیریتی به بعد از سفر ایشان موکول شده باشد ، طولانی شدن سفر و همچنین تاخیر در تغییر برخی مدیران ، وضعیت مدیریتی در دستگاه‌های اداری  استان را کِرخت تر خواهد کرد !!

میدانیم و می‌دانند هر آمدنی را رفتنی است  ، مدیریت هم  ارث پدری هیچ کسی نخواهد بود که سالها بماند و تغییر نکند اما  در تغییرات هم باید مراقب بود سرمایه های انسانی استان را به بهانه تغییر دولت مفت و ارزان از دست ندهیم

ارتباطات با همکاران رسانه ای در دیگر استان‌ها و رصد تغییرات مدیریتی آنان گویای این است که  تیم های قوی در برخی استان‌ها تشکیل داده اند و نیروهای بومی و متعهد و مردمی را با نگاه توانمندی و نه با اصرار و تحمیل ستادهای انتخاباتی و بزرگان سیاسی و قبیله ای بلکه با نظر مشورتی و با توجه به ظرفیت و استعداد و تجارب کاری انتخاب می‌کنند و به مدیریت ارشد استان معرفی می‌نمایند تا به بهترین وجه در راستای منافع استان شان از آنها استفاده شود .

نگارنده که عملکرد مدیران و بیشتر دستگاه‌ها را در این چندسال رصد کرده و با ارتباطات و گزارش گیری از برخی دستگاه‌ها  شاهد ضعف و سو مدیریت بسیاری از مدیران کل بوده  ،  معتقد است  بیش از ۹۰ درصد  مدیران کل باید در سریعترین زمان تغییر کنند اما وجود دارد مدیران اندکی هم که کارآمد ، متعهد و توانمند باشند و گاهی شنیدن تغییر برخی از این عزیزان باعث نگرانی می‌شود  که استان از نیروهای شایسته و کسانی که در همین استان پرورش یافته و رشد کرده و صاحب تجربه شده اند خالی شود و استان با آزمون و خطای کم تجربه ها مدیریت گردد .

رسالت رسانه حکم می‌کند دلسوزانه  بعنوان مشاوری امین مشورت دهد ، در جای خود نقد کند ، گاهی نیز گلایه و اگر نیاز شد بصورت مستند و مصداقی بگوید که ماندن برخی مدیران حتی یک روز برای استان ، خُسرانی غیر قابل جبران خواهد بود و احیانا جابجایی اندک مدیران دلسوز و توانمند هم خالی کردن استان از سرمایه های ارزشمندی است که جبران آن سخت میباشد .

سخن آخر اینکه ؛ طولانی شدن تغییرات ، برخی مدیران را بی انگیزه کرده است ، انتخاب هر چه سریعتر مدیران جوان ، انقلابی و پاکدست خواسته بسیاری مردم از دولت سیزدهم است و ایضا از دست دادن سرمایه انسانی هم ،  مدیریت نخواهد بود بلکه خسارتی نابخشودنی است که امیدواریم در انتصابات پیش رو مد نظر قرار گیرد .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو