ساختمان #متروپل آبادان فرو ریخت و تعدادی هم جان باختند .

ساختمان #متروپل آبادان فرو ریخت و تعدادی هم جان باختند .

هر ساختمانی که طبق #اصول ساخته نشود روزی فرو خواهد ریخت ، متخصصین امر #هشدار داده بودند که #سازه این ساختمان مشکل دارد اما چرا به هشدارها توجه نشده بود  نمی‌دانیم ، قابل #تامل اینکه این ساختمان در دست تکمیل بود و هنوز #بهره_برداری نشده بود ...

اگر آمریکا و اسرائیل نبودند چه کسانی را #مقصر می‌کردیم؟!!

اگر آمریکا و اسرائیل نبودند چه کسانی را #مقصر می‌کردیم؟!!

در اینکه #جمهوری اسلامی ایران دشمنان قسم خورده ای همچون #آمریکا و #اسرائیل دارد #شکی نیست ، در اینکه #منافع برخی کشورها با ما #تعارض شدید دارد شکی نیست ، در اینکه #چهل سال است #پنجه در پنجه ابرقدرتها انداخته ایم شکی نیست ، اما شک من روزنامه نگار از ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو