کرونا و مسئولین ما . .

کد خبر: 297-990708 گروه: یادداشت
1399/07/08 19:53

دیشب گفتگوی دکتر شیرانی رییس علوم پزشکی استان را در خبر استانی دیدم .
آدم دلش به درد خواهد آمد وقتی خواهش و التماس پزشکان را برای رعایت پروتکل های بهداشتی میشنود اما به هشدارهایی که میدهند کمتر کسی  توجه میکند .

اینبار هشدارها جدی تر از گذشته شده  و کادر پزشکی با مشکلات  مالی و نیرو دیر یا زود مستاصل و درمانده  خواهد شد ، ولی آیا مسئولین ما باز میخواهند توپ بی مدیریتی شان را در زمین مردم بیندارند؟
آیا مردم را مانند همیشه مقصر نشان دادن توهین به شعور آنان نیست؟  آنانی که سخنرانی کردند #جلوی_مسافرت ها را خواهیم گرفت ، #خودرو مسافران را #توقیف خواهیم کرد ، آنانی که #مدارس را باز کردند و خانواده ها را حیران و #سرگردان رها نمودند ، #مرخصی_تشویقی به کارمندان دادند   لاقل یک آمار بدهند ببینیم   #نتایج این توپ و تشرهایشان چه شد ؟!
بعنوان یک روزنامه نگار که تحولات استان را رصد میکنم به جرات میگویم بعضی  مدیران ما #شهامت_شفاف _گویی و شفاف #عمل_کردن را ندارند ، بعضی مسئولین ما #گفتار و #رفتارشان یکی نیست بعضی مسئولین ما خیلی خیلی خوب #حرف میزنند اما هنوز نمیتوانند حرف های خوب خوب بزنند !!
و  چه گشایش های خطرناکی در انتظار این مردم  است . . !!
#خدا_بخیر_کند_علی_برکت_الله


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو