#فقر و #دولت_انقلابی

کد خبر: 687-01011 گروه: یادداشت
شنبه, 11 دی 130 22:24
#فقر و #دولت_انقلابی

حتما شنیده اید از دری که فقر وارد شود از آن #درب ایمان و #انسانیت خارج می‌شود ، این را من و امثال من نگفته اند بلکه بزرگان و علمای دین و .. گفته اند .
🔸خبری خواندم تاسف آور ؛ اینکه #پدر خانواده در تامین #مخارج زندگی اش درمانده شده خانواده را #رها کرده و #گریخته است ، نه یک پدر بلکه شاید دهها و صدها پدری که از بیکاری و فقر روی رفتن به خانه را ندارند خانه و کاشانه را رها می‌کنند و می‌روند .

🔸 در کشوری که  #پزشکانش مهاجرت می‌کنند ، در کشوری که #معلمانش به وضع حقوقشان اعتراض دارند ، در کشوری که  #کشاورزانش برای کشاورزی آب ندارند ، در کشوری که مهاجرت ۱۲۵۰ #پرستار و آمادگی ۲۵۵۰ پرستار برای خروج از کشور وجود دارد ، در کشوری که از هر ۳ ایرانی یک نفر مایل به #مهاجرت است ،  در کشوری که کمبود بیش از ۱۰۰ قلم #داروی حیاتی وجود دارد ، در کشوری که #سموم آفات غیراستاندارد و ارائه محصولات کشاورزی #مسموم رواج دارد ، در کشوری که داروهای اساسی ۵ تا ۱۰ برابر #افرایش قیمت پیدا کرده است ، در کشوری که #حذف گوشت ، #پروتئین و لبنیات از سبد #خرید مردم سالهاست شروع شده است ،  در کشوری که ثبت رکورد یک #طلاق از هر ۳ ازدواج رخ می‌دهد،  در کشوری که #تورم نقطه ای در آذرماه امسال به ۴۱/۵ درصد رسیده است ، در کشوری که ۱۱ میلیون مجرد سن #متعارف ازدواج را رد کرده اند ، در کشوری که #گور خوابی و #کارتن خوابی و پشت بام خوابی و #اتوبوس خوابی رایج شده است  ، در کشوری که ۶۰ میلیون نفرش زیر #خط_فقر هستند یعنی #فقر_مدیریتی در این کشور #بیداد می‌کند .

🔻🔺معتقدم کشور با #علم و #عقلانیت اداره نشده است ، آدم‌های فاقد دانش و  #توانایی_مدیریتی همواره سکان دار امور این مملکت بوده اند ، #درد و #رنج و فقر و #بیکاری گریبان جامعه را سخت گرفته است ، #عطش قدرت و #ثروت هم دست از سر برخی مدیران بر نمی‌دارد ، امیدوارم #دولت_سیزدهم در انتصاب مدیران انقلابی و متخصص عملکردی داشته باشد که مردم #دلتنگ_روحانی نشوند و درب فقر برای همیشه بسته شود ، امیدوارم .
             


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو