حقوق شهروندی و رابطه دوسویه شهروندان و شهرداری

کد خبر: 1678-30128 گروه: یادداشت
1403/01/28 23:22

اکبر ایازی

شهر حيات زنده‌ای دارد و بايد به عنوان يک موجود زنده به آن نگريست. شهر فقط مجموعه‌ای از سازه‌ها نيست بلكه شهر تركيبی است از انسان‌هایی با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف كه پيوسته در جريان است و محيط زيستی كه در زندگی می‌كنند و امكاناتی كه برای بهتر زيستن و رشد و تعالی انسان وجود دارد.

واقعيت اين است امروزه معيار مدیریت شهری موفق به كسی داده می‌شود كه چقدر در شادی و بهتر زيستن شهروندان نقش آفرينی كرده است و چه ميزان اميد به آينده برای آنها فراهم نموده است و به چه ميزان بحران‌ها و آسيب‌های شهری را درمان و حل كرده است.

آسودگی شهروندان چقدر رشد داشته است، مصيبت‌های شهری چه ميزان كاسته شده است نه اينكه چه تعداد پل و اتوبان ايجاد شده باشد اگرچه اين امر هم برای شهر مفيد است اما نكته اين است كه مخاطبين شهرداری مردم يا شهروندان هستند نه ساختمان‌ها و سازه‌های شهر.

شهرداری سازمانی است که ساکنان شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به اين سازمان عطا کرده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظام شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی به وجود می آورند و به آن اختیار و نمایندگی می دهند تا هزینه خدماتی را که به عهده آن واگذار شده است با روش‌های منطقی و عادلانه بین ساکنان شهر توزیع کرده و از آنها وصول کند.

امروزه شهرداری‌ها در خصوص تنوع وظایف محوله و مسؤولیت‌های خدمت رسانی در رأس همه نهادها قرار دارند.

از جمله این وظایف می‌توان احداث میادین میوه و تره بار و بازارهای روز با کالاهای ارزان قیمت، انجام امور مربوط به تدفین اموات، خدمات ایمنی و آتش نشانی، ایجاد و نگهداری فضاهای سبز شهری، نظافت معابر، ایجاد زیرگذرها – روگذرها و خیابان‌ها، صدور پروانه‌های ساختمانی و ده‌ها وظیفه دیگر را نام برد.

اما واقعيت مسأله اين است كه شهرداری ها در اذهان عمومی صرفا وظيفه آسفالت و تميز كردن معابر و جمع آوری زباله را بر عهده دارند اما اين تصوری نادرست از نهاد شهرداری است.

لیکن در باطن، این شهرداری است كه محيط زيست شهروندان و شادابی مردمان شهر را با خلق و خوی مختلف سامان می دهد و این مهم از وظایف اصلی سازمان فرهنگی، اجتماعی  و ورزشی شهرداری است.

 اداره كليه امور رفاهی، تفريحی، فراغتی و طراحی و توسعه فضاها و تأسيسات و تسهيلات آن و كمک به ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشينی و ضوابط و معيارهای مربوط به زندگی و آموزش عمومی ضوابط شهرنشينی و تمهيد امكانات لازم به منظور جلب و جذب شهروندان به فعاليت‌های فوق جهت دستيابی و نقش‌پذيری در ايجاد فضاهای سالم شهری از رسالت‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری است.

از جمله وظایف شهروندی در قبال شهرداری‌ها پرداخت مالیات محلی، مشارکت در اداره امور شهر، مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در شهر و مسئولیت‌پذیری و نیز تمکین حقوق مدنی از قوانین شهرداری‌ها است.

این سازمان به دنبال آنست تا با استفاده از سیاست‌ها و روش‌های کارآمد و موثر، دانش شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت‌هایشان و ارتقا مهارت‌های شهروندی آنها را ارتقا و اعتماد به نفس شهروندان را برای ایجاد تغییر در جامعه افزایش دهد.

امروزه در عصر جهانی شدن و نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر دولت‌ها موظف به ارتقای حقوق انسانی و شهروندی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی شهروندان و احساس مسئولیت فردی و اجتماعی در جامعه و توجه به منشور حقوق شهروندی جهت بهبود توسعه شهرها هستند و بی‌شک شهرداری شهرکرد و به طور مشخص سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در همین راستا گام برمی‌دارد.


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو