امیدوار باشیم

کد خبر: 799-10223 گروه: یادداشت
جمعه, 23 ارد 131 18:35
امیدوار باشیم

چطور می‌شود با این گرانی ها به آینده امیدوار بود ؟

این سوال این روزها در فضای حقیقی یا مجازی به دفعات مطرح می‌شود  و هر کس به فراخور سواد و اطلاعاتش پاسخی می‌دهد.

بعنوان یک روزنامه نگار مستقل میپرسم  ؛ قبول دارید جراحی درد دارد ؟ قبول دارید برای برداشتن یک غده چرکین باید #دردهای جانبی را هم تحمل کرد ؟ قبول دارید به پزشکی که می‌خواهد غده سرطانی را بردارد باید اعتماد کرد ؟

اکنون شرایط خاصی بوجود آمده است و اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد ، اقتصاددان های برجسته تصمیم گیران اصلی کشور هستند و اکنون به این نتیجه رسیده اند که باید اقتصاد بیمار را درمان کنند ، باید فرایند تخصیص ارز  تغییر کند ، باید پرداخت یارانه ها به سود اقشار آسیب پذیر جامعه را تغییر داد ،باید بستر چندین ساله فساد را برچید  و ...

قبول داریم گرانی نفس مردم را بریده است ، سفره های مردم کوچک و بی رمق شده است ، تب جامعه افزایش یافته و مردم نگران هستند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این جراحی به نفع مردم است و در آینده اثرات مثبت این طرح برای مردم نمایان خواهد شد ، پس باید امیدوار بود و دل به کارشناسان اقتصادی داد تا با هر سختی شده نتایج مثبت آن برای مردم اجرایی و ملموس شود  .

خلاصه کلام اینکه ؛ باور کنید از بسیاری سوال کردم آخرین باری که ماکارونی مصرف کردید چه زمانی بود ؟ یا تاریخ دقیق را فراموش کرده بودند یا می‌گفتند یکی دو ماه پیش !!

میخواهم بگویم ؛ برخی دنبال برهم زدن جو روانی مملکت هستند ، هر اتفاقی بیفتد این مردم هستند که متضرر خواهند شد ، کمبودی در کالا وجود ندارد ، به مسولین مان اعتماد کنیم تا بتوانیم  از یکی دیگر از گردنه های تاریخی کشور بسلامت عبور کنیم .

خاک بر سر آن سیاستمدار چه اصولگرا و چه اصلاح طلب که از زمین خوردن دولت رئیسی خوشحال خواهد شد ، زمین خوردن دولت در طرح های اقتصادی یعنی له شدن مردم .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو