آدم‌هایی که نمی‌توانیم بشناسیم!

کد خبر: 1044-11030 گروه: یادداشت
جمعه, 30 دی 131 17:58

بارها پیش آمده در شبکه های اجتماعی و روزنامه ها  و فضای مجازی نقدی از شخص با منصب سیاسی و اجتماعی و یا از افرادی کاملاً نقادانه انجام شده است اما به فاصله چند روزبعد از ان نقد،  با  خبر خداحافظی مرجع نقد کننده مواجه می شویم به جای اینکه شخص یا گروه مورد انتقاد تغییر کند و دائماً با این علامت سؤال مواجهیم که چه شد فلان شخص یا گروه از صحنه اجتماعی حذف شد؟!

اما چه بخواهیم و چه نخواهیم چنین افرادی یا گروههایی در زندگی اجتماعی  ما وجود و حضور دارند و ما ناگزیر در محاصره این حماقت ها  قرار داریم که در حال تباه کردن زندگی و زمان مان هستند و  در اصطلاح سیاسی – اجتماعی به این افراد، گروه فشار یا گروههای ذینفع گفته می شوند که اگر سلیقه سیاسی – اجتماعی و یا عملکرد شخص یا گروهی باب سلیقه شان نبود به راحتی تغییرات لازم را ایجاد می کنند. پیچ سلایق و رفتارها در دست این عده قرار دارد و متأسفانه تأثیر پذیری جامعه و اقشار آسیب پذیر نیز از این گروهها بسیار زیاد است. فعالیت‌های این گروه‌ها معطوف به کسب قدرت نیست ولی قدرت را به هر طرفی که بخواهند می‌کشانند. گروه فشار را واحدی جمعی (متشکل از چندین نفر) با دیدگاه‌ها و منافع مشترک که برای نیل به هدف‌های خود بر سایر گروه‌ها اعمال فشار می‌کند. گروه‌های فشار با توجه به ماهیت خود (گروه‌های سیاسی یا دارای نفوذ)، وسایل مورد استفاده (افکار عمومی یا تبلیغات منفی)، شیوه‌های عمل (تهدید یا خرابکاری) و شکل‌هایی از قدرت که در اختیار دارند از یکدیگر متمایز می‌شوند.

برخی گروه های فشار برای تحت فشار قرار دادن مقامات رسمی حکومتی به وجود می‌آید، تا در تصمیماتشان، منافع اعضای گروه فشار را در نظر بگیرند. برخی دیگر در جهت مسخ مردم که می‌توانند دگرگونی‌هایی بر عقاید مردم از راههای برانگیختگی عواطف عمومی و مهیا ساختن مردم برای پذیرش عقایدی معین ایجاد کنند.

گروه‌های فشار همان گروه‌های ذی‌نفوذ هستند که در جامعه حضور عینی ندارند؛ ولی به وسیله دخالت‌ها و اعمال نفوذها به طور نامرئی، به شکل مثبت یا منفی، روند امور اجتماعی را به دلخواه خود به حرکت درمی‌آورند. چنین گروه‌هایی در همه سطوح جامعه نفوذ دارند اما همیشه رفتارهای معقول و باب میل عموم مردم از خود نشان نمی دهند و در اکثر اوقات رفتارهایشان بیش از آنکه عاقلانه باشد ، احمقانه است.

يكي از حماقت هاي بارز و عجيب برخي از  گروههای صاحب نفوذ جامعه اين است كه گاهي احساس مسؤوليت مي كنند از كارهاي  غلط و ابلهانه يك يا چند احمق در روزگار خودمان يا دوره هاي گذشته دفاع نموده و آنها را با هزار ترفند، توجيه و تفسير و تحسين كنند . معلوم نيست اين به دليل عرق ملي است يا تعصبات غلط به ظاهر ديني . يا جايگاه سياسي و تاريخي مهمي كه آن افراد احمق داشته اند . در حالي كه اين تعصب غلط ، بي منطقي محض است و خلاف تدين و حق جويي است .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو