مراقب باش . . .

کد خبر: 701-01024 گروه: یادداشت
جمعه, 24 دی 130 16:15
مراقب باش . . .

🖌 نقل می‌کنند مردی برای خود خانه ای ساخت و از خانه قول گرفت که تا وقتی زنده است به او #وفادار باشد و بر سرش خراب نشود و قبل از هر اتفاقی وی را #آگاه کند و خانه نیز پذیرفت .

🖌 مدتی گذشت ، تَرَکی در دیوار ایجاد شد مرد #فوراً با گچ ترک را پوشاند .
بعد از مدتی در جایی دیگر از دیوار ترکی ایجاد شد و باز هم مرد با گچ تَرَک را پوشاند و این اتفاق چندین بار تکرار شد و روزی #ناگهان خانه فرو ریخت .
🖌 مرد با سرزنش ، قولی که گرفته بود را یاد آوری کرد و خانه پاسخ داد : هر بار #خواستم_هشدار بدهم و تو را #آگاه کنم ، #دهانم را با #گچ گرفتی و مرا #ساکت کردی ؛ این هم #عاقبت نشنیدنِ هشدارها !

🔎 ‏آقای مسئول ؛  
مراقب باش #تصمیم اشتباه نگیری ، مراقب باش حق و #ناحق نکنی ، #حق_الناس تنها حقی است که خداوند از آن نمی‌گذرد ، مگر اینکه آن حق #ادا شود .
حتی اگر شما در #شب_قدر توبه کردید ، حق الناس بخشیده نمی‌شود. مراقب باشید با تصمیم هایتان حقی از کسی ضایع نکنید...

🔎 ‏آقای ‎مسئول ؛
#کشتی ها به خاطر #آبهایی که در اطرافشان
هست ، #غرق نمی شوند بلکه به خاطر #نفوذ آب به #داخل آنهاست که غرق می‌شوند

گفتم به یادگار بماند . .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو