عقل زن !!

کد خبر: 1187-20306 گروه: یادداشت
شنبه, 06 خرد 132 18:40

من زنی را میشناسم که هر روز ساعت ها وقت صرف می کند تا بهترین و مرغوبترین سبزیجات و میوه جات تازه را تهیه و با آن غذای سالم برای خانواده فراهم کنند؛ هر روز تقریباً یک نیمروزش را فقط صرف پختن غذا یا تهیه مربا ترشی و شوری می کند .

زنی را می شناسم که هر روز ساعت ها وقتش را صرف تمیزکاری، گردگیری و ساییدن در و دیوار و شیشه و کف خانه می کند. شستشو و پخت و پز به کسی بلوغ عقلی نمی دهد!!

( و در مقابل امور بیرون از منزل و سر و کار داشتن با مسائل اجتماعی ، در متن جامعه بودن  برای مرد . .)

برای یک زن کار منزل هیچ وقت تمام نمی شود .

مثلی بینشان است که می‌گوید :"کارِ خانه را کسی تمام نکرده است"! یک زن به ندرت فرصتی برای مطالعه پیدا می‌کند..

 تصویر نوستالژیکی که از زن و مرد یک  خانواده در ذهن ما ست مردی است که روی مبل لم داده و روزنامه می‌خواند و زنی که با سینی چای مقابل او خم می شود و برایش چای می گذارد .

پدران ما و بزرگتر های ما وقتی به مشکل خانوادگی برمی‌خورند ؛وقتی برای حل مسئله و رفع گرفتاری ای از فامیل یا دوستان مجلسی ترتیب می‌دهند و به همفکری و مشاوره می‌پردازند آقایان در صحنه اند و خانمها در پشت صحنه در قسمت آشپزخانه خوراک خوشمزه ای را برای مهمانان فراهم می‌کنند!

جالب است مردها دست پسر بچه هایشان را می گیرندو به این مجالس میبرند و نه دختر بچه ها را (آنها برای مسئولیت دیگری خلق و طراحی شده اند .)

دختران ما لیسانس و فوق لیسانس می‌گیرند اما با تمام تحصیلات و توانمندیها وکارایی ها فرصت های شغلی عادلانه و در شان قابلیت های شان برای آنها فراهم نیست.

 موقعیت های مدیریتی و پست های حساس و کلیدی و با اهمیت در انحصار آقایان است.

 جالب است زنان ما حتی قاضی هم میشوند ولی اجازه ی قضاوت ندارند! و به امور اداری و منشی گری مجاز می شوند.

 اینهاست که نمی‌گذارند زنان ما کامل العقل باشند؛ نقش ها،مسئولیت ها و موقعیت هایی که ما برای زنان تعریف و الگو سازی کرده ایم تعقل و خردمندی آنها را بارور نمیکند؛تدبیر و تفکر آنها را تحریک نمی کند و رشد نمی دهد.بلوغ عقلی و فکری با مطالعه و آگاهی به دست می آید نه با بچه داری و آشپزی!!

 اگر میخواهید زنان عاقل و خردمندی داشته باشید امکان و فرصت رشد به آنها بدهید!

 در برکه ها و جوی ها" نهنگ" متولد نمی شود .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو