شرع یا عقل؟؟

کد خبر: 1412-20810 گروه: یادداشت
1402/08/10 20:00

زهرا موسایی -

 

می‌دانی وحشتناک‌تر از اینکه گرفتار جنایتکاران اسرائیلی بشوی کدام است؟ اینکه گرفتار متعصبان و مغز پوکان طالب بشوی ...

می‌دانی مظلوم‌تر از زنان و کودکان فلسطینی کدام اند ؟

زنان افغانستان ....

خبرش را داری ؟

خبر اینکه زلزله ی خانه برانداز هرات و پوک مغزیِ طالبان چه بلایی سرشان آورده؟

 خبرش را داری ؟تعداد جانباخته‌های زن هرات بیشتر از مردان بوده است به این دلیل که زنان به هنگام زلزله اجازه نداشته اند از خانه‌ها بیرون بروند؟... خنده دارد یا گریه؟

 خبرش را داری نه در دورترین قریه‌ها، که در کابلِ پایتخت هم موقع زلزله زنان راه خود را گم کرده و به دنبال چپن و چادر می‌گشته‌اند که خود را بپوشانند و سپس به کوچه بکشانند ؟

آنها مرگ با زلزله را ترجیح دادند به کشته شدن توسط طالبان ؟

خنده دارد یا گریه ؟

خبرش را داری بعد از دو روز زنان زیادی زیر آوار ماندند؛ حتی کسانی که هنوز زنده بودند و نفس می‌کشیدند؛ اما چون باید محارمشان آنها را از زیر آوار بیرون می‌آورد زنده زنده به گور شدند؟... خنده دارد یا گریه ؟

خبرش را داری که اجساد زنان به دلیل نبودِ امدادگر زن برای شست و شو و تکفین ،زیر آفتاب مانده اند و باد کرده‌اند ؟

خبرش را داری که در مواردی بزرگان مردان و حاکمان ،با زور جلوی زنان را گرفته‌اند و اجازه نداده‌اند که از زلزله فرار کنند ؟

گفته‌اند بنشینید و "اذا زلزلت "را بخوانید ....خنده دارد یا گریه؟

خبرش را داری که این روزها زنان افغانستانی در خانه با چادرِ پوشیده می‌گردند که اگر پس لرزه‌ای رخ داد بتوانند فرار کنند و دختران نوجوان و کودک را سر تراشیده‌اند که به وقت زلزله بتوانند فرار کنند و کسی نفهمد دخترند ؟

قصه زنده به گور کردن دختران نه ۱۵۰۰ سال پیش نه در میان اعراب که همین امروز همین جا بیخ گوش خود ما میان طالبان دارد اتفاق می‌افتد....

 بیا آرزو کنیم همین حالا پیامبری مبعوث شود و برای آنها نه آیین جدید نه دین آزادی بخش، که "عقل" هدیه بیاورد !!


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو