گران ترین...ارزان ترین....

کد خبر: 1428-20821 گروه: یادداشت
یکشنبه, 21 آبا 132 18:47

زهرا موسایی -

 

به گمانم آنکه اولین بار فدای خاک شد برای زمین کشاورزیش کشته شد ؛او فکر کرد زمینی که غذای عزیزانش را تامین می‌کند ارزش جنگیدن و کشته شدن را دارد .

در حقیقت او خود را فدای عزیزانش کرد؛ فدای انسان‌هایی که برایش عزیز بودند و آن زمین زنده نگه شان می‌داشت .

به گمانم آنکه اولین بار فدای وطن شد برای دفاع از عزیزانش کشته شد؛ او فکر کرد اینجا خانه ماست ؛جایی است که عزیزانم در آن زندگی می‌کنند .

در حقیقت او فدای عزیزانش شد .

آن پیامبران که دین آوردند ؛آنها که  حرف از هدایت و برنامه زندگی زدند به گمانم گفتند : انسان‌ها ! (ایها الناس )!

برای شما چیزی آورده‌ایم که خوشبختی دنیا و آخرت شما را موجب می‌شود .

به گمانم گفتند :انسان‌ها ! سعادت شما در گروِ عدالت و برابری است .

دین داشته باشید و عدالت بورزید تا سعادتمند شوید ...

آنها که قانون نوشتند ؛ آنها که مکتب‌ها را بنیان گذاشتند؛ آنها که مرام و مکتب و قانون و ایده آوردند گفتند که برای خوشبختی و آسایش انسان‌هاست.... .

روزگاری ....خاک برای آدم‌ها بود .

دین برای آدم‌ها بود.

عدالت برای آدم‌ها بود .

مکتب‌ها و ایدئولوژی‌ها برای آدم‌ها بود. قانون برای آدم‌ها ...آزادی برای آدم‌ها... عدالت برای آدم‌ها ....همه برای آدم‌ها ....برای  دفاع ازجانِ آنها، برای آرامش و آسایش و خوشی آنها بود .

اما دیگر نیست... حالا دیگر آدم‌ها فدای خاک می‌شوند؛ آدم‌ها فدای دین می‌شوند آدم‌ها فدای مکتب و عقیده و ایدئولوژی می شود.

حالا دیگر جان آدم‌ها آنقدر ارزش ندارد که دین و قانون و خاک فدای او شود بلکه صدها ،هزارها ،میلیون‌ها جان ، فدای این‌ها می‌شود و چندان مهم نیست ....

یکی می‌گوید :زنان حامله فلسطینی جبران این‌ها که می‌میرند را می‌کنند !!

یکی به سادگی می‌گوید: اگر همه فلسطینیان فدا شوند و غزه با خاک یکسان شود احتمالش هست زنی کودکی را در سبدی بگذارد و به نیل بسپارد !!

یکی خوشحال است که میلیون‌ها نفر فدای دفاع از وطن شدند !!

یکی راضی است که میلیاردها آدم فدای مکتبی و مذهبی بشود !!

یکی می‌پسندد که همه آدم‌های روی زمین فدای اندیشه و دینی بشود !!

جان آدم‌ها ارزان‌ترین و دم دست‌ترین چیزی است که می‌توان هزینه کرد .

برای من اما مقدس‌ترین چیزها، جان یک آدم است .

من جانِ یک آدم را ...یک جانِ آدم را مقدس‌ترین چیزها می‌دانم .

من این روزها، این شب‌ها به تک تک جان‌هایی فکر می‌کنم که قرار بود همه چیز فدای آنها شود .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو