شایذ برخی مسلمان باشند اما ممکن است انسان نباشند!!

زهرا موسایی- درست همان طور که شخص به هنگام عصبانیت ،ماهیت و منش واقعی خود را نشان می دهد؛در هنگامه ی جنگ نیز باطن فرهنگ ها و ملت ها فاش می شود. تکلیف نیروی نظامی روشن است ؛از کسی که برای جنگیدن، برای کشتن داوطلب شده، آموزش دیده و مجهز شده است توقع ...

اسناد عادی و یک قرن چشم پوشی بر موادی از قانون ثبت اسناد و املاک!

سجاد کریمی -   از زمان وضع قانون ثبت اسناد و املاک، در راستای تعیین تکلیف اموال غیر منقول و نیز تعیین وضعیت ثبتی این دسته از اموال، ثبت عمومی در کشور اجرا گردید با این حال اگرچه نزدیک به یک قرن از وضع این قانون می‌گذرد اما هنوز بسیاری از ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو