اگر آمریکا و اسرائیل نبودند چه کسانی را #مقصر می‌کردیم؟!!

اگر آمریکا و اسرائیل نبودند چه کسانی را #مقصر می‌کردیم؟!!

در اینکه #جمهوری اسلامی ایران دشمنان قسم خورده ای همچون #آمریکا و #اسرائیل دارد #شکی نیست ، در اینکه #منافع برخی کشورها با ما #تعارض شدید دارد شکی نیست ، در اینکه #چهل سال است #پنجه در پنجه ابرقدرتها انداخته ایم شکی نیست ، اما شک من روزنامه نگار از ...

نمره قبولی ادارات در تحقق شعار سال !!

نمره قبولی ادارات در تحقق شعار سال !!

چند روزی به پایان سال نمانده است ، قطعا مقام معظم رهبری با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و همچنین مشکلات اقتصادی و معیشت مردم ، شعار سال ۱۴۰۱ را مشخص خواهند کرد و همه مقید خواهند بود برنامه های خود را در راستای شعار سال تهیه و تنظیم ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو