سایه زباله بر سر مردم شهرکرد - چه کسی پاسخگوست ؟

وقتی کرونا عرصه را بر این مردم تنگ کرده است و هر روز قربانی میگیرد منطقی است مسئولین تمام و سعی و تلاششان را بکار ببرند تا از عواملی که باعث میشود کرونا گسترش یابد جلوگیری کنند اما وقتی میشنوی  شهرداری شهر که مسئول نظافت و جمع آوری زباله هاست ...

در بدترین شرایط هم نباید کودکان را فراموش کرد

به مناسبت روز جهانی کودک

این روزها که  کودکانمان مظلومانه خانه نشینی و دوری از دوستان و بازی های کودکانه را تحمل می کنند و بعلت اپیدمی و تهدید  بیماری کرونا در دستیابی به  بسیاری از حقوق و آزادیهای  مدنی ،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی خود با چالش ها و ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو