#سردار_سرتیپ_دکتر_خلبان_قالیباف بخاطر ۵ دقیقه #تاخیر در #نماز مجلس ، از ملت #عذرخواهی کردند .

#سردار_سرتیپ_دکتر_خلبان_قالیباف بخاطر ۵ دقیقه #تاخیر در #نماز مجلس ، از ملت #عذرخواهی کردند .

 یکی نیست بگه مومن ؛  بخاطر #طرح های بی سرانجام و بی #خاصیت عذر خواهی کن ، بخاطر #گرانی و تورم ۶۰ درصدی عذرخواهی کن ، بخاطر #تن_فروشی زنان و دختران سرزمینت عذرخواهی کن ، بخاطر  #طرح_شفافیت آرا  که قولش را دادید عذرخواهی کن ، ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو