چه #روزگار #عجیبی است برای #روزنامه_نگاران !!

دفتر تلفن گوشی همراهم را بازبینی کردم بیش از ۳۰۰۰ عضو در آن ثبت شده اند که در گوشه گوشه این استان مشغول کار و زندگی هستند و گاها  با این حقیر در ارتباطند ، بسیاری از آنها را ندیده ام و فقط  صدا و جملات گرمشان را شنیده و یا خوانده ام  . ...

دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو